KONTAKT

KONTAKT: paliwo.artystyczne@gmail.com

INFO DLA ARTYSTÓW

RĘKI DZIEŁA FEST 2018
LETNIA EDYCJA "POD CHMURKĄ"
15-16-17 czerwca
27-28-29 lipca
24-25-26 sierpnia
Przejście Żelaźnicze, Wrocławski Rynek

Przyjmujemy TYLKO prawidłowe zgłoszenia przesłane według poniższego regulaminu

INFORMACJE / REGULAMIN ZGŁOSZEŃ*
* Zgłoszenia jako "Wystawca" równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu - prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich punktów

1. 
Podczas edycji letniej stoiska wystawiennicze prezentujemy podczas trzech weekendów wakacyjnych miesięcy.
Zgłoszenia przyjmujemy od 9 kwietnia do 13 maja 2018 roku  (21 maja na stronie www.rekidziela.blogspot.com oraz stronie www.facebook.com/rekidziela zostanie ogłoszona lista wystawców).  

2 .
Zaznaczamy, że impreza Ręki Dzieła Fest to promocja lokalnych/wrocławskich artystów rękodzieła, zatem podstawowymi warunkami jest praca artystyczna w tym regionie oraz własnoręcznie dzieła handmade. Nie przyjmujemy zgłoszeń firm, marek sprzedających półfabrykaty, przedsiębiorców drukujących pocztówki, plakaty, odkupione ubrania etc...

3. 
Udział w Ręki Dzieła Fest 2018 jest dla artystów bezpłatny.
Kolejność zgłoszeń jest nieistotna.
Zgłoszenia prosimy kierować na mejla: paliwo.artystyczne@gmail.com

Zaznaczamy, że przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia! Nie odpowiadamy oraz nie przyjmujemy zgłoszeń, które nie spełniają poniższych kryteriów.

Poprawne zgłoszenie ma zawierać:
 w tytule mejla: nazwa marki ZGŁOSZENIE  RDF Pod Chmurką 2018
krótki OPIS swojej twórczości (jest to tekst reprezentujący artystę na stronach promocyjnych)
kilka zdjęć prac (przynajmniej 8, zdjęcia prosimy wysyłać jako załączniki jpg w jednej wiadomości. Format ZIP, zdjęcia wklejone do wiadomości, link do serwera NIE będą przyjmowane jako prawidłowe zgłoszenie!)
podanie miasta/miejscowości twórczości
link do strony/fanpage (opcjonalnie)
W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć, czy dotyczy pełnej edycji letniej (3 weekendów) czy wybranego miesiąca. 
Wszystkie informacje muszą zawierać się w jednym mejlu.

Z nadesłanych poprawnie zgłoszeń składamy listę uczestników, która zostanie ogłoszona 21 maja 2018. Nie udzielamy wcześniejszych informacji na temat imprezy. Po ogłoszeniu listy,  każdy uczestnik dostanie szczegółową informację dla wystawców.
Zastrzegamy, że wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w imprezie.
Obecność artysty ze swoim stoiskiem jest OBOWIĄZKOWA podczas zgłoszonych weekendów (w ciągu trzech dni). Prosimy o nieprzesyłanie zgłoszeń z pytaniami o prezentację w jednym dniu danego miesiąca.

4.
Fundacja jako Organizator imprezy nie zajmuje się sprawami noclegów, przechowania towaru na noc, dojazdów, parkowania, rezerwowania miejsc. 

5. 
Każdy wystawca jest zobowiązany do własnego przygotowania stoiska. Zasady estetyki wyglądu stoiska i detale informacyjne zostaną wysłane wybranym uczestnikom droga mejlową po ogłoszeniu listy.

Sprzedaż produktów podczas Ręki Dzieła Fest odbywa się na odpowiedzialność każdego wystawcy indywidualnie. Fundacja nie odpowiada za sprzedaż, sposób rozliczania się wystawców z Urzędem Skarbowym czy jakąkolwiek instytucją finansową.